• Doe de test

    Kan jouw huis, tuin of straat overstromen?

    Start
Waterkwaliteit

Het project van het ‘Riviercontract Dommel’ focust op de aanpak van wateroverlast en droogte. Binnen dit traject wil het Bekkensecretariaat Maasbekken samen met de directe projectpartners (de gemeenten, de waterbeheerders, de rioolbeheerders en de relevante sectoren) ook acties formuleren ter verbetering van de waterkwaliteit in het afstroomgebied van de Dommel. Deze acties zullen ook deel uitmaken van het finale Riviercontract Dommel. Op die manier zetten we ook concrete stappen richting een gezonde Dommel. Meer informatie over het bekkensecretariaat Maasbekken vindt u op www.maasbekken.be.

Het traject

Vanaf 23 januari 2020 kan je meedenken over hoe we het risico rond wateroverlast en droogte rond de Dommel verder kunnen terugdringen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel.

Ondertekening van het charter

23 januari 2020

Online ideation

23 januari - 1 mei 2020

Dommelfora

februari - maart 2020

Verkennen van oplossingen

mei - najaar 2020

Slotevent

januari 2021