home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Partners van het riviercontract

Het partnerschap bestaat uit steden en gemeenten Peer, Lommel, Pelt en Hechtel-Eksel, provincie Limburg, voor de Vlaamse overheid: Vlaamse Milieumaatschappij, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, en Departement Omgeving en ook Natuurpunt, Boerennatuur Vlaanderen, Proef- en vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Boerenbond, Fluvius, Watering De Dommelvallei, Integraal Waterbeleid Maasbekken en een delegatie van de betrokken burgers.

De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract.

Het project dommel.riviercontract.be #dommel wordt uitgevoerd door Levuur, Tree Company en Indiville.

Deel op facebook
Deel op twitter