Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel

Heel wat inwoners herinneren zich wellicht nog de wateroverlast door de Dommel bij hevige regenbuien. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het risico op wateroverlast én ook droogte in Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt? En zijn we klaar voor de toekomst?

Ken jij het risico op wateroverlast en droogte voor jouw woning of straat?

Doe de test en je komt te weten hoe groot jouw kans op wateroverlast en droogte is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
Misschien zal je wel even schrikken. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Samen kunnen we meer

Op 23 januari 2020 ondertekenden de gemeentebesturen van Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt, de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het risico op wateroverlast en droogte verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Dommel.

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken. Met de online test wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren,… om het risico op wateroverlast en droogte in Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt te verminderen.

Ook jij, jouw bedrijf of vereniging kan de komende maanden op verschillende manieren bijdragen:

  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen vanaf 23 januari 2020 op https://dommel.riviercontract.be/. Daarbij kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in het stroomgebied voor alle gebruikers kunnen betekenen.
  • Ga zelf aan de slag op 18 februari (in ’t Poorthuis in Peer, samen met gemeente Hechtel-Eksel) en 5 maart (in het Atrium van het provinciaal domein Dommelhof in Pelt, samen met stad Lommel) op onze Dommelfora met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  • Kom naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Dommel. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het risico op wateroverlast en droogte in het stroomgebied van de Dommel te verminderen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.