Waarover gaat dit?

Wie kan deelnemen?

Hoe kan ik deelnemen?

Wat gebeurt er met de ideeën en reacties die ik op deze website plaats?

Ik heb een idee geplaatst maar zie het niet verschijnen?

Wat is het overstromingsrisico en wat is het verschil met overstromingskans?

Kan ik ook overstromingskaarten consulteren?

Kan ik te weten komen of mijn woning dreigt te overstromen?

Wie organiseert dit traject?

Waarover gaat dit?

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Dommel en de andere waterlopen die door Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen. De Vlaamse Milieumaatschappij organiseert in 2020 een project rond het risico op wateroverlast en droogte van de Dommel in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt. De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het risico op wateroverlast en droogte in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt verder te verminderen.

Op 23 januari 2020 ondertekenden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) namens de Vlaamse Overheid samen met de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt; Watering De Dommelvallei; Provincie Limburg; Vlaamse Landmaatschappij (VLM); Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); departement Omgeving; departement Landbouw en Visserij; en Bekkenbestuur Maasbekken een charter waarmee ze zich engageren om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het risico op wateroverlast en droogte verminderen. Daarbij kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Dommel. Dit project zal een jaar in beslag nemen. We gaan iedereen hierbij betrekken: overheden, bedrijven, verenigingen en inwoners. Dus ook jij en je gezin.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die wil meedenken en meewerken aan de vermindering van het risico op wateroverlast en droogte (zowel individuele burgers als organisaties) kan bijdragen, zolang men geen gebruik maakt van deze pagina's om racistische, seksistische of discriminerende boodschappen te verkondigen.

Hoe kan ik deelnemen?

Je kan deelnemen op verschillende manieren. Je kan de test invullen om je overstromingskans in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt te kennen. Vanaf 23 januari kan je jouw mening posten op deze website of tweeten met #dommel. Je kan dan ook zelf een debat organiseren. Je vindt hiervoor op dat moment ondersteunend materiaal en werkvormen op deze website. Je kan ook deelnemen aan één van de fysieke bijeenkomsten. In de loop van februari en maart voorzien we twee Dommelfora en in het najaar een feestelijk slotevent.

Wat gebeurt er met de ideeën en reacties die ik op deze website plaats?

We analyseren alle bijdragen die op deze website gepubliceerd zijn. We besteden daarbij zowel aandacht aan ideeën die veel reacties kregen, gesteund of gedeeld worden als aan nieuwe en originele ideeën. We verzamelen zowel de ideeën van organisaties/verenigingen als individuele bijdragen. Alle resultaten brengen we samen in een rapport.

Ik heb een idee geplaatst maar zie het niet verschijnen?

Een team van onafhankelijke moderatoren leest elke bijdrage eerst na. Om de focus te behouden in het debat, hanteert ze enkele criteria. Uiteraard kijken ze eerst naar de taal waarin ideeën worden geformuleerd. Extremistische, discriminerende, racistische en/of seksistische uitspraken worden niet getolereerd. Je ontvangt een mail met argumentatie, als jouw bijdrage volgens de moderator niet aan één of meerdere van deze criteria voldoet. Als het antwoord niet duidelijk is of sterk afwijkt van de vraag, zal je een vraag naar verheldering krijgen.

Wat is het overstromingsrisico en wat is het verschil met overstromingskans?

Het overstromingsrisico is de combinatie van de kans van voorkomen op een overstromingen gecombineerd met de schade die deze overstroming met zich meebrengt. Zo kan je een kleine kans hebben op een overstroming, maar als ze zich voordoet kan de schade zeer groot zijn. Omgekeerd kan je vaak overstromingen hebben terwijl de schade al bij al meevalt. Je kan een overstromingsrisico dus verminderen door ofwel de kans op overstromingen te verminderen ofwel de gevolgschade te beperken.

De kans op een overstroming wordt vaak uitgedrukt in een kans van voorkomen of een herhalingsperiode. Zo betekent een overstroming met een herhalingsperiode van 100 jaar dat je –gemiddeld gezien– één keer in de 100 jaar zo’n overstroming meemaakt. Of anders geformuleerd: je hebt elk jaar één kans op 100 dat die overstroming zich voordoet.

Kan ik ook overstromingskaarten consulteren?

Via de test kan je zien hoe groot de kans is dat jouw woning, tuin of straat overstroomt en hoe groot die kans wordt door de klimaatverandering. Op waterinfo.be kan je de kaarten consulteren met de overstromingskansen.

Kan ik te weten komen of mijn woning dreigt te overstromen?

Ja, dat kan. Op waterinfo.be vind je alle metingen, voorspellingen en kaarten van de waterlopen en overstromingen in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een computermodel gemaakt dat de volledige waterloop van de Dommel in kaart brengt. Het laat toe om ook in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt 2 tot 10 dagen op voorhand voor overstromingen te waarschuwen, zodat de waterbeheerders, lokale besturen en de inwoners tijdig actie kunnen ondernemen. Wateroverlast veroorzaakt door riolering wordt hier niet voorspeld.

Wie organiseert dit traject?

De Vlaamse Milieumaatschappij trekt dit project en heeft het initiatief genomen om met alle betrokkenen het risico rond wateroverlast en droogte in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt te verminderen. De gemeentebesturen van Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, de provincie Limburg, de Vlaamse landmaatschappij, Watering De Dommelvallei, Bekkenbestuur Maasbekken, departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij zijn heel nauw bij het project betrokken.