home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het charter

Op donderdag 23 januari 2020 ondertekende de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) namens de Vlaamse Overheid samen met de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt; Watering De Dommelvallei; Provincie Limburg; Vlaamse Landmaatschappij (VLM); Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); departement Omgeving; departement Landbouw en Visserij; en Bekkenbestuur Maasbekken een charter waarmee ze zich engageren om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het risico op wateroverlast en droogte verminderen in het stroomgebied van de Dommel.

Lees hieronder het charter:

Samen naar een Riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel

De deelnemende partners werken samen om

 • het overstromingsrisico duurzaam te verminderen;
 • de waterschaarste in de waterlopen terug te dringen en;
 • de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel te verbeteren.

Dat doen ze met aandacht voor de meerwaarde die de waterlopen voor alle gebruikers bieden. Daarnaast zetten ze in op een grotere bewustwording rond het thema water.

Via oplossingen die:

 • als mix van maatregelen bovenop de eerdere inspanningen van de verschillende partners;
 • tot stand komen via een participatieve aanpak zodat alle actoren kunnen meedenken, meewerken en voorstellen kunnen formuleren;
 • maximaal inspelen op het watersysteem voor mens, natuur en economie;
 • rekening houden met de mogelijke functies en gebruikers van het gebied,

engageren de partners zich in de periode 2020 – 2021 om:

 • concrete maatregelen en oplossingen te formuleren;
 • bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke problemen benedenstrooms, bovenstrooms en de samenhang van beide;
 • via het participatietraject te werken aan gedragen oplossingen;
 • het eindresultaat vast te leggen in een Riviercontract met concrete oplossingen.

Deel op facebook
Deel op twitter