Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe berekenen we dit?

Wat is een overstromingskans en wat betekent dit voor jouw adres?

Hoe schatten we de klimaatverandering in?

Geen overstromingskans voor jouw adres?

Hoe zeker is dit resultaat?

 

Wat is een overstromingskans en wat betekent dit voor jouw adres?

Computermodellen berekenen de overstromingskansen van de waterlopen. De modellen trachten de debieten en waterpeilen in de waterlopen en de overstromingen in de vallei zo goed mogelijk na te bootsen. Historische stormen en perioden met hoog water worden gesimuleerd en waterpeilen/debieten worden gekoppeld aan een bepaalde kans van voorkomen of terugkeerperiode. Het resultaat is een overstromingskaart die aangeeft hoe groot of klein de kans is dat er zich een overstroming voordoet. Zo betekent een overstroming met een terugkeerperiode van 100 jaar dat je gemiddeld gezien één keer in de 100 jaar zo’n overstroming meemaakt. Of anders geformuleerd: je hebt elk jaar één kans op 100 dat die overstroming zich voordoet. Als een locatie toevallig volgend jaar door een overstroming wordt getroffen, wil dat natuurlijk niet zeggen dat die daarna voor 99 jaar veilig is. Elk jaar opnieuw is er een kans van 1 op 100. Door deze kaarten te kruisen met de kaart van de kadastrale percelen werd de overstromingskans voor jouw adres bepaald. De resultaten geven dus de overstromingskans weer van jouw perceel en niet specifiek van jouw huis. Het kan dus ook zijn dat enkel je tuin overstroomt.

De overstromingskaarten kan je bekijken op www.waterinfo.be

 

Hoe schatten we de klimaatverandering in?

Recente studies wijzen op een grotere kans op felle zomerbuien en meer neerslag in de winter. Beide fenomenen zorgen voor een grotere kans op overstroming. De impact van de klimaatverandering op de overstromingskansen bepalen we door de verwachte neerslaghoeveelheden met de computermodellen door te rekenen. Deze worden aangemaakt door de huidige gemeten neerslagreeksen om te zetten volgens wetenschappelijk bepaalde klimaattrends.

 

Geen overstromingskans voor jouw adres?

Dit heeft volgende reden:

Het ingegeven adres ligt buiten het stroomgebied van Dommel, niet in één van de gemeenten uit het studiegebied (Peer, Hechtel-Eksel, Pelt en Lommel) of kon niet gekoppeld worden aan een adres. Wil je de overstromingskansen voor jouw situatie weten, dan kan je de overstromingskaarten bekijken op waterinfo.be/geoloket en jouw locatie op de kaart zoeken.

 

Hoe zeker is dit resultaat?

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van deze kaarten zeer nauw samenhangt met de kwaliteit van de gebruikte basisgegevens, de methodologie en de mogelijkheden/beperkingen van hard- en software. Daarnaast is het ook belangrijk om zich bewust te zijn van het dynamisch karakter van de kaarten. Naast de genoemde modelmatige - immer voortschrijdende - evolutie, eist de uitvoering van watergerelateerde projecten een actualisatie van de kaarten. Zo houdt het model rekening met het wachtbekken tussen de Herenterdijk en de Bemvaartstraat te Pelt. De kaarten zijn echter nog niet geüpdatet aan het hermeanderingsproject op de Dommel in Peer, uitgevoerd door de Watering De Dommelvallei of recent uitgevoerde infrastructuurwerken.

Ervaringen en terreinkennis bevestigen dat de gemodelleerde kaarten een realistische inschatting weergeven van de overstromingskansen.

Deel op facebook
Deel op twitter