Van ideeën naar oplossingen en engagement op de Dommelfora

Tijdens de stakeholdersfora of 'Dommelfora' gingen we in gesprek met alle mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de overstromings- en droogteproblematiek in hun gemeente zoals inwoners, verenigingen, bedrijven, politici, landbouwers, scholen….

De Dommelfora vonden plaats op:

  • dinsdag 18 februari in ’t Poorthuis in Peer (samen met gemeente Hechtel-Eksel)
  • donderdag 5 maart in het Atrium van het provinciaal domein Dommelhof in Pelt (samen met stad Lommel)

De avonden startten telkens met een stevige brok informatie. Volgende items kwamen aan bod: de lokale overstromingskaarten, waterinfo.be, individuele maatregelen en informatie over het traject zelf. Hieronder kan je de info opnieuw downloaden en raadplegen:

Tot en met 1 mei gaan we samen op zoek naar manieren om de problematiek rond wateroverlast en droogte in jouw gemeente te verminderen. Met de ideeën die jullie hebben geformuleerd op de Dommelfora gaan we alvast aan de slag. Ze worden ingegeven op dit platform en later meegenomen bij de opmaak van het Riviercontract.