home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 43: een educatieve route promoten met het Dommelhuis als vertrekpunt

Thema 4: Waterbeleving

Peer is een van de Limburgse Boslandgemeenten. Het verhaal van Bosland wordt verteld aan de hand van enkele belangrijke thema’s, zoals bomen, zand en water. Elke Boslandgemeente kiest één thema als centrale verhaallijn. Voor Peer is dat water. Het Dommelhuis speelt een cruciale rol in de communicatie hierrond.

Vanuit het bezoekerscentrum Dommelhuis in Peer vertrekt een leerrijke wandeling door het valleigebied. Naast de wandelroute staan infoborden en spelelementen die de aandacht van de wandelaar op het verhaal van het Dommelhuis richten. Via concrete waarnemingen en ervaringen leren bezoekers meer over:

  • het belang van open ruimte en de kwaliteit ervan; • het belang van water voor fauna, flora en de mens;
  • hoe water en open ruimte kunnen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan en om ons te wapenen tegen de gevolgen die we niet meer kunnen terugdraaien;
  • de manier waarop water, landbouw, natuur en mens op elkaar inspelen.

Ook voor scholen is dit een boeiende ervaring: leerlingen kunnen proeven van wetenschappelijk onderzoek rond water, landbouw en natuur en nemen die ervaring mee bij het bepalen van hun studiekeuzes.

Engagement

Voor de nieuwe wandeling werken de stad Peer en de gidsenwerking van het Dommelhuis samen met Innovatiesteunpunt vzw, Werkgroep Isis vzw en watering De Dommelvallei. De route start aan het Dommelhuis en loopt door het gebied Mullemer Bemden, een onderdeel van het wandelgebied Hoksent-Molhem.