Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 41: de inrichting van het Dommelpark in Peer

Thema 4: Waterbeleving

Deze actie zet volop in op de belevingswaarde en de waterbuffercapaciteit van de Dommel in Peer en op het verhogen van de biodiversiteit. Concreet betreft het een herinrichtingsproject van de Dommelvallei op het traject tussen het Kloosterveld en de Dijkerstraat/ Goudbergstraat. Ten noorden van de Steenweg Wijchmaal komen nieuwe ontdekkingspaden (zie ook volgende acties). Ten zuiden van de Steenweg komt een nieuw Dommelpark. Daar zal vooral gewerkt worden aan een herstel van het watersysteem en van de biodiversiteit. Het herstel zal onder meer gebeuren via hermeandering, de aanleg van poelen (bijvoorbeeld voor de knoflookpad), het dempen van grachten, het verwijderen van exoten en het inrichten van broekbossen, moerasgebieden en graslanden. Er worden ook recreatieve elementen toegevoegd, zoals wandelpaden, zitbanken en picknickplaatsen.

Engagement

Natuurpunt, de stad Peer en watering De Dommelvallei engageren zich om samen het nieuwe Dommelpark aan te leggen.

Deel op facebook
Deel op twitter