Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 28: achterwaartse lozingen en foutieve aansluitingen van het huishoudelijke afvalwater controleren bij bestaande woningen

Thema 3: Waterkwaliteit

Het huishoudelijke afvalwater van een woning moet in Vlaanderen gezuiverd worden volgens de kleurcode op het zoneringsplan van de gemeente. In ‘centrale’ of oranje zones betekent dat een aansluiting op het bestaande rioleringsstelsel, in de richting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In groene zones wordt nog een rioleringsstelsel aangelegd. Daar zullen de bewoners hun woningen op termijn op moeten aansluiten. Rode bolletjes duiden geïsoleerde woningen aan die zo ver van de bestaande rioleringsstelsels liggen dat ze een IBA (een installatie voor de Individuele Behandeling van Afvalwater) moeten (laten) plaatsen. De zone waarin een bepaalde woning ligt, kan opgezocht worden via het geoloket van het zoneringsplan (zie www.vmm.be/data/ zonering-en-uitvoeringsplan).

Zodra er in een straat riolering ligt, zijn de inwoners verplicht om hun afvalwater daarop aan te sluiten, zodat het gezuiverd kan worden. Betreft het een gescheiden rioleringsstelsel, met aparte buizen voor afvalwater en regenwater, dan moet het huishoudelijke afvalwater zeker op de juiste buis worden aangesloten. Controles wijzen echter uit dat afvalwater nog regelmatig op een regenwaterbuis wordt aangesloten.

Op sommige plaatsen ligt er wel riolering in de straat, maar komt het huishoudelijke afvalwater toch rechtstreeks in de natuur terecht. Zo’n foutieve aansluiting is vaak (maar niet altijd) historisch gegroeid: omdat een huis wat verder van de straat ligt, of omdat het onder het niveau van de straat ligt, was een lozing van afvalwater naar een lager gelegen gracht aan de achterzijde makkelijker te realiseren.

Beide soorten fouten moeten worden rechtgezet. Dat is niet alleen belangrijk voor de waterkwaliteit en de algemene hygiëne, maar ook omdat foute aansluitingen het rendement en de effectiviteit van rioleringsstelsels en zuiveringsinfrastructuur onderuithalen. Dergelijke situaties ondermijnen het vertrouwen in maatschappelijke investeringen en zijn niet fair ten opzichte van de vele burgers die hun afvalwater wél correct aansluiten.

Engagement

Voor het stroomgebied van de Dommel gelden dezelfde regels als voor andere gebieden met riolering. De bestaande huisaansluitingen worden gericht gecontroleerd door rioolbeheerder Fluvius en de betrokken gemeenten. Per situatie wordt samen met
de bewoners gezocht naar de best mogelijke oplossing om tot een correcte aansluiting van het afvalwater te komen. Regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse en wordt bij voorkeur niet op de riolering aangesloten. Indien nodig (en afhankelijk van de situatie) kunnen handhavende diensten actie ondernemen.

Deel op facebook
Deel op twitter