Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 17: de buffercapaciteit van het wachtbekken in Pelt vergroten door een hoger vulpeil te realiseren

Thema 2: Wateroverlast

Het wachtbekken in Pelt werd gebouwd voor een maximaal vulpeil van 44,10 mTAW (‘Tweede Algemene Waterpassing’, het Belgische hoogtereferentievlak op basis van het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende.), goed voor een totale buffercapaciteit van 175.000 kubieke meter. Door het vulpeil te verhogen tot 44,70 mTAW, ongeveer een halve meter onder het huidige dijkniveau, kan de noodbergingscapaciteit in het wachtbekken met 100.000 kubieke meter vergroot worden. Modelberekeningen tonen aan dat dit de kritische hoogwaterpeilen op de Dommel in het centrum van Neerpelt met ongeveer 10 centimeter kan verlagen, zeker bij grote zomerstormen.

Beste oplossing

De VMM analyseerde in 2020 al mogelijke maatregelen om de buffercapaciteit in de vallei van de Dommel te vergroten. Een verhoging van het vulpeil blijkt effectiever te zijn dan een verdieping/uitgraving van het wachtbekken of de aanleg van een bijkomend wachtbekken stroomopwaarts. De ingreep blijft grotendeels beperkt tot een aanpassing van de elektromechanische infrastructuur. Voor de maatregel kan worden uitgevoerd, is er wel nog extra onderzoek nodig, onder meer naar de nieuwe uitlaatklep, de klepregeling en de bestaande dijklichamen. Er moet ook nagegaan worden welke invloed een hoger vulpeil kan hebben op de woningen die stroomopwaarts van het wachtbekken liggen en hoe de noodbergingscapaciteit geoptimaliseerd kan worden in relatie tot de bestaande natuurlijke buffercapaciteit, net stroomopwaarts van de spoorweg.

Aansluitend op het vergroten van de buffercapaciteit bekijkt deze actie ook mogelijke maatregelen om de structuur van de Oude Dommel te verbeteren, om de vismigratie te optimaliseren, om droogte tegen te gaan en om het beheer en de waterbeleving te verbeteren binnen de percelen van het wachtbekken die eigendom zijn van de VMM.

Engagement

De VMM engageert zich om een ontwerpstudie op te starten in functie van het verhogen van het vulpeil van het wachtbekken in Pelt. De ontwerpstudie omvat ook het onderzoek en de evaluatie van de hierboven vermelde aspecten.

Deel op facebook
Deel op twitter