home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 13: natuurbeheerplannen opmaken en uitvoeren voor Natuur en Bos- domeinen

Thema 1: Watertekort

Met nieuwe natuurbeheerplannen zet Natuur en Bos systematisch in op het herstel van de natuurwaarden en ecosystemen in zijn domeinen. Een goed functionerend ecosysteem levert verschillende voordelen (ecosysteemdiensten) op voor mens en maatschappij, zoals waterberging, natuurlijke waterzuivering en CO2-opslag. We focussen onder meer op de volgende maatregelen:

  • We dempen grachten waar mogelijk. Daardoor vloeit water minder snel af en krijgt het langer de kans om in de bodem te infiltreren en het grondwater aan te vullen.
  • We zetten monotone naaldbossen om in inheemse loofbossen en creĆ«ren open plekken tussen de bomen. Zo kan er meer infiltratie plaatsvinden.
  • We herstellen veengebieden en (her)activeren hun sponswerking. Op die manier kunnen ze langer water vasthouden.
  • We besteden aandacht aan moerasvegetaties. Die hebben een zuiverend vermogen en dus een positieve impact op de waterkwaliteit.
  • We voorzien laagtes die bij hoogwater kunnen overstromen en tijdelijk aan waterberging kunnen doen.

Engagement

Natuur en Bos engageert zich om natuurbeheerplannen op te maken voor al zijn terreinen die binnen het stroomgebied van de Dommel liggen. Het betreft onder meer het Vlaamse natuurreservaat De Ortolaan en Het Hobos.

Deel op facebook
Deel op twitter