Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 9: bosomvorming in het Lindelbos

Thema 1: Watertekort

Deze actie wil ruimte maken voor water, zodat het wordt vastgehouden en rustig in de bodem
kan dringen. De omvorming van naaldbossen naar loofbossen en andere vegetaties kan daarbij helpen, omdat loofbomen minder water verdampen dan naaldbomen en een rijkere strooisellaag creëren. Daardoor verloopt het infiltratieproces veel vlotter.

In de groene gordel van het Lindelbos streven we naar:

  • het omzetten van naaldbossen naar voedselarme graslanden en heide: open vegetaties op cruciale locaties bieden veel potentieel voor regenwaterinfiltratie en biodiversiteit;
  • het omzetten van naaldbossen naar loofbossen en gemengde bossen: ‘rijkstrooisel’-soorten zoals linde, esdoorn en hazelaar leveren een goed verteerbaar strooisel dat de bodem beter geschikt maakt om water vast te houden en te laten infiltreren;
  • het toepassen van gericht bosbeheer, zoals het uitdunnen van bossen.

De geplande maatregelen zullen tegelijk ook een groene corridor realiseren, die mensen ertoe aanzet om de Dommelvallei te voet of met de fiets te ontdekken. De recreatieve groene gordel wordt uitgewerkt aan de zuidkant van Lindelhoeven en maakt ook een groene brug naar de Dommelvallei. Alle projectgebieden liggen op terreinen die Natuurpunt beheert.

Engagement

Natuurpunt Pelt zal dit initiatief verder uitbouwen. De organisatie koopt waar mogelijk gronden aan, maakt een voorstel van beheerplan en staat in voor het beheer. Natuurpunt zal ook verschillende partijen – zoals de gemeente Pelt, de lokale school en de inwoners van Lindelhoeven – actief bij elke fase van het project betrekken. In 2021 werden de eerste gronden alvast verworven.

Deel op facebook
Deel op twitter