Actie 46: fietspaden aanleggen in de vallei van de Eindergatloop

Thema 4: Waterbeleving

Met de aanleg van de fietspaden Rietkolk en Waterrijt willen de initiatiefnemers de waterbeleving en de educatieve werking rond water een extra boost geven. Het doel is onder meer om de fietsmobiliteit te vergroten, de veiligheid te verbeteren, de waterbeleving langs de Eindergatloop dichterbij te brengen en fietsers de samenhang te tonen tussen regenwater, afvalwater, waterlopen, waterzuivering en industrie.

Concreet gaat het om:

  • fietspad Rietkolk: een fietsverbinding tussen de Fabrieksstraat en de Luikersteenweg, langs de Eindergatloop aan bedrijventerrein Rietkolk;
  • fietspad Waterrijt: een fietsverbinding tussen bedrijventerrein Rietkolk en de Sint-Theresiastraat, langs de bovenloop van de Eindergatloop.

Engagement

De stad Lommel neemt het initiatief om de aanleg van fietspad Rietkolk en fietspad Waterrijt in de vallei van de Eindergatloop verder uit te werken met de betrokken partners.