Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 42: een educatieve invulling geven aan het Dommelhuis in Peer

Thema 4: Waterbeleving

In het Dommelgebied zijn verschillende actoren aan het werk in de open ruimte. Door samen naar een geïntegreerd beheer te streven, willen ze het wederzijdse begrip bevorderen. De resultaten van die samenwerking worden gepresenteerd in het Dommelhuis. Door educatie en sensibilisering ook op een geïntegreerde manier aan te pakken, worden verbanden zichtbaar en verwerven mensen inzichten voor de toekomst. De uitdagingen op het vlak van landbouw, water, energie en milieu zijn immers sterk met elkaar verweven.

Bezoekerscentrum

Het Dommelhuis is in de eerste plaats een ontmoetingsruimte. De verschillende sectoren die de open ruimte beheren, kunnen er rustig overleg plegen. Tegelijk is het een regionaal bezoekerscentrum en een rustpunt op fiets- en wandelroutes. In het Dommelhuis is er plaats voor lokale initiatieven, tentoonstellingen en educatieve projecten die links leggen tussen water, omgeving, natuur, landbouw, techniciteit en bewustwording.

Via het project ‘Dommel(t)huis’ wil de stad Peer het bezoekerscentrum Dommelhuis een educatieve invulling geven, om zo de functie van het centrum en de nabije omgeving van de Dommelvallei op een creatieve, vernieuwende, interactieve en duurzame manier in de kijker te zetten.

Voor elke leeftijd

De educatieve invulling van het Dommelhuis richt zich vooral op kinderen en jongeren. Maar ook naar volwassenen toe wil de stad Peer het verhaal brengen van een geïntegreerde benadering van water, landbouw en natuur. Het project ‘Dommel(t) huis’ kadert in een LEADER-project uit 2018 binnen het thema Landbouw- en Natuureducatie. Er werd gekozen voor het thema ‘water’ omdat dat de blauwe draad vormt door de Dommelvallei, waar landbouw en natuur elkaar ontmoeten.

Engagement

De stad Peer en de gidsenwerking van het Dommelhuis engageren zich om het project ‘Dommel(t)huis’ waar te maken. Ze werken daarvoor samen met Innovatiesteunpunt vzw, Werkgroep ISIS vzw en watering De Dommelvallei. De opening is voorzien voor 2022. Je vindt het Dommelhuis aan de Steenweg Wijchmaal 64 in 3990 Peer.

Deel op facebook
Deel op twitter