Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 37: olie-absorberende slangen ter beschikking stellen en snel reageren bij een olieverontreiniging

Thema 3: Waterkwaliteit

De afgelopen jaren zijn er drie ernstige olieverontreinigingen geweest op de Dommel. De problemen kwamen van verschillende bronnen: een landbouwbedrijf, een tankstation en een particulier. In de toekomst kunnen zulke verontreinigingen zich nog vaker voordoen. Een olieverontreiniging op de Dommel kan heel negatieve gevolgen hebben voor de fauna en flora in en nabij de Dommel en in het natuurreservaat Het Hageven. Bij een milieu-incident op een waterloop wordt de plaatselijke Hulpverleningszone opgeroepen om de vervuiling in te dammen.

Extra hulp

Om snel te kunnen reageren op toekomstige vervuilingen op de Dommel doet Natuurpunt Pelt een extra inspanning. De natuurvereniging is bereid om in het bezoekerscentrum De Wulp een olie-absorberende slang te stockeren en die meteen op de Dommel te leggen als er een verontreiniging gemeld wordt. In sommige gevallen kan dat tijdswinst opleveren en kan de verontreiniging sneller worden aangepakt. In het verleden is al gebleken dat calamiteiten op de Dommel meteen aan het bezoekerscentrum gemeld worden door alerte burgers. De interventie van Natuurpunt komt bovenop de inspanningen van de Hulpverleningszone, die standaard wordt opgeroepen bij calamiteiten.

De Hulpverleningszone stelt olie-absorberend materiaal ter beschikking aan Natuurpunt Pelt. Ze gaat ook bij de andere gemeenten na of de behoefte aan absorberende materialen daar leeft, en of het organisatorisch mogelijk is om die materialen kort bij de waterlopen te stockeren en aan te wenden bij calamiteiten.

Engagement

Natuurpunt Pelt en de medewerkers van bezoekerscentrum De Wulp engageren zich om snel in te grijpen bij een milieu-incident op de Dommel, in de omgeving van het Hageven. Die hulp komt bovenop de standaard interventie van de Hulpverleningszone.

De Hulpverleningszone engageert zich om materialen ter beschikking te stellen en om de vrijwilligers en de professionele medewerkers van De Wulp / Natuurpunt Pelt te tonen hoe ze die materialen moeten gebruiken. De oefening die wordt ontwikkeld, kan indien nodig herhaald worden.

De Hulpverleningszone vraagt ook bij andere betrokken gemeenten na of ze er behoefte aan hebben om bijkomende ‘absorptieworsten’ ter beschikking te hebben. Verenigingen die actief zijn rond waterlopen, kunnen op eigen initiatief een onderbouwde vraag voorleggen aan de Hulpverleningszone.

Deel op facebook
Deel op twitter