Actie 26: een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen aan de N71 van Hoeverdijk tot Balendijk

Thema 3: Waterkwaliteit

Actie 26 wil het afvalwater van meer dan honderd woningen bijkomend aansluiten op de waterzuiveringsinstallatie van Lommel. In het hele projectgebied wordt ook gescheiden riolering aangelegd. Voor regenwater valt de eerste keuze op infiltratie en buffering in bermen en grachten. Het resterende regenwater wordt dan via aparte leidingen en grachten naar de Einderloop geleid.

Om de afval- en regenwaterstromen volledig te scheiden zal de stad Lommel bovendien het gemeentelijke rioleringsproject Septakkers-Loberg- Einderloop uitvoeren. Dat project voorziet onder meer in een herinrichting van de Einderloop (zie actie 19): de ingebuisde delen worden deels opengelegd en er komt een bufferbekken aan de samenvloeiing met de Eindergatloop. De combinatie van al die ingrepen moet de overstortwerking naar de Eindergatloop fors verminderen.

Engagement

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan de Ringlaan in Lommel (N71) is een project van Aquafin, in samenwerking met de stad Lommel en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het Aquafin-project kadert in een grotere, overkoepelende herinrichting van de Ringlaan. Aquafin staat in voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel tussen Hoeverdijk en Balendijk. De stad Lommel voorziet in groenaanleg en nieuwe voetpaden. Het gemeentelijke rioleringsproject Septakkers- Loberg-Einderloop zal aansluitend worden uitgevoerd.