Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 21: ingebuisde waterlopen afkoppelen in de gemeente Pelt

Thema 2: Wateroverlast

Bij de uitbouw van het rioleringsstelsel werden enkele kleinere waterlopen door de jaren heen ingebuisd. Onder meer delen van de Hoevenderloop en de Zeldert lopen nu door rioleringsbuizen. Door de waterlopen af te koppelen van het rioleringsstelsel raken ze niet langer vermengd met afvalwater. Een afkoppeling vermindert ook de (over)belasting van het rioleringsstelsel en verlaagt de kans op lokale wateroverlast bij intense neerslag.

In de gemeente Pelt werden de betreffende waterlopen inmiddels geïnventariseerd en in kaart gebracht. In een volgende stap zal de gemeente samen met Fluvius een afkoppelingsstudie opstarten die oplossingen zoekt voor de verschillende waterlopen en die ook bekijkt hoe er met ontbrekende stukken van de waterloop kan worden omgegaan. De uitwerking van de maatregelen zal een onderdeel vormen van het gemeentelijke hemelwater- en droogteplan (zie actie 10).

Engagement

De gemeente Pelt engageert zich om samen met Fluvius een afkoppelingsstudie op te starten voor de ingebuisde waterlopen. De maatregelen zullen een onderdeel vormen van het hemelwater- en droogteplan.