Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 14: watercoaches opleiden en inzetten

Thema 1: Watertekort

Vlaanderen telt zo’n 2 miljoen tuinen. Als we de opritten meetellen, is gemiddeld 40 procent van die tuinen verhard. Daardoor trekt water onvoldoende in de grond en kan de bodem lokaal uitdrogen. Door minder oppervlaktes te verharden en meer in te zetten op infiltratie, wateropvang, hergebruik en andere technieken kunnen we die trend keren.

In het kader van dit riviercontract wil de gemeente Pelt haar inwoners tonen hoe ze duurzamer met water kunnen omspringen. Samen met andere gemeenten en partners zal Pelt een systeem van tools en watercoaches opzetten. De watercoaches zijn vrijwilligers die mensen in hun eigen huis de principes van duurzaam waterbeheer zullen bijbrengen, op een laagdrempelige manier en met een sterke focus op praktische toepassingen. Voor wat tuinen betreft, kan de link worden gelegd met de klimaatcoaches en de tuinrangers die al actief zijn in enkele gemeenten.

Een watercoach kan op vier niveaus werken:

  • Niveau 1: kleine ingrepen die weinig kosten en die mensen zelf kunnen en mogen uitvoeren. De watercoach legt de mogelijkheden uit en biedt eenvoudige (technische) informatie.
  • Niveau 2: informatie bieden rond duurzaam waterbeheer in eigen huis en tuin. De watercoach legt de principes uit en biedt mensen een antwoord op hun vragen via een brochure, een handleiding of een verwijzing naar online informatie.
  • Niveau 3: informatie bieden rond ingrepen die aan regelgeving gebonden zijn. De watercoach wijst mensen de weg naar de juiste instanties en organisaties.
  • Niveau 4: vragen of problemen aanpakken waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is. De watercoach kan/mag zulke vragen zelf niet beantwoorden, maar brengt mensen wel in contact met een overheid of instelling die het nodige onderzoek kan uitvoeren.

Engagement

De gemeente Pelt neemt het initiatief om samen met de andere gemeenten en partners vrijwilligers te vinden om hen op te leiden tot watercoaches. De verschillende partners van
het riviercontract zullen mee instaan voor de opleiding van de watercoaches, elk vanuit hun eigen expertise. Gemeenten en partners laten zich daarbij inspireren door het Vlaamse project https://www.groenblauwpeil.be/. Deze actie wordt uitgerold in de vier gemeenten die binnen het stroomgebied van de Dommel liggen.

Deel op facebook
Deel op twitter