Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 12: een eco-hydrologische studie opmaken over het gebied Schietveld

Thema 1: Watertekort

Deze studie moet meer inzicht bieden in het functioneren van het eco-hydrologische systeem van het gebied Schietveld. Dat is het brongebied van de Dommel en van andere Kempense waterlopen. Tijdens de studie wordt een model opgemaakt waarmee de impact van gerichte maatregelen, zoals het dempen van grachten, vooraf geƫvalueerd kan worden. De evaluatie focust op natuur en hydrologie, maar ook op mogelijke gevolgen voor de eigenaars van omliggende gebieden. De studie moet toelaten om in het Schietveld-gebied de juiste maatregelen te nemen in functie van het watersysteem en om ongewenste effecten maximaal te vermijden.

Engagement

Natuur en Bos besteedt de opmaak van het eco-hydrologische model uit aan een studiebureau en volgt het traject verder op. De belangrijkste focusgebieden zijn het Schietveld (het militair domein van Houthalen-Helchteren) en het gebied dat stroomafwaarts van het Schietveld ligt.