home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

34
1

Deze idee├źn werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 34 bijdragen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Meer regenwater opvangen en bufferen.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Spaarzaam met water omgaan
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Geen pesticiden gebruiken
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Het plaatsen van een hemelwaterput, ook voor bestaande huizen.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Zuinig watergebruik
Ook ik kan thuis mijn bijdrage doen voor een goed waterbeheer: minder verharden, regenwater afkoppelen, gazon niet sproeien, hergebruik condens droogkast, eigen wadi,... 1000 individuele bijdragen zijn geen druppel op een hete plaat.
Input stuurgroep |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Minimum waterpeil in de beken nastreven bij droogte.
De waterspiegel neemt toe. Door het aanleggen van vistrappen en by-pass om maximaal debiet te kunnen afvoeren (zie meander Zwarte Beek).
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Meer met met natuurlijke producten poetsen die biologisch zijn
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Enkel ecologisch verantwoorde producten gebruiken.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Duurzamere instelling.
Veel kleine druppels kunnen een hete plaat helpen afkoelen. Als elke burger meer zou reflecteren over zijn eigen watergebruik en open staat om anders (=duurzamer) met water om te springen, is er minder waterverbruik. Een mentaliteitswijziging en niet evident. Persoonlijk sproei ik bv. mijn gazon al jaren niet meer, dit ten spijt van mijn vrouw die toch nog liever het biljartgroen pleintje zou hebben. Educatie vanuit overheid kan hierbij helpen. Droge zomers en hoge waterfacturen (= het concreet voelen van de problemen), blijken toch meestal nog doorslaggevender te zijn.
Patrick S.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Een klimaat-adaptieve tuin aanleggen
Deze klimaat-adaptieve tuin is in functie van inheemse planten en waterdoorlatende verharding
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Water A24 hergebruiken (MS)
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Buffering van overvloedige regenval
Steeds vaker gaan we overvloedige regenval zien. Daar waar onvoldoende afvloeiing is hoopt zich dat water op met vaak overlast tot gevolg (bijvoorbeeld ondergelopen straten). Op deze plaatsen zou het goed zijn om natuurlijke poelen, vennen, wadi's aan te leggen om het teveel aan water naar toe te leiden en het door bodem te laten opnemen. Deze ecologische buffers kunnen zowel door de gemeente als burgers aangelegd worden daar waar wateroverlast zich voordoet. Een plaats in het landschap waar bijvoorbeeld veel wateroverlast is, is in de buurt van de Dommel bij de oude watermolen Mullemerbemden in de Molhemstraat. Bij zware regenval is dat het diepste punt waar ook nog vaak de Dommel overloopt.
Roland B.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Bewuster met de natuur en omgeving omgaan
/
Input Dommelforum /.
0 1
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Het aanleggen van een regenwaterput
Met behulp van de regenwaterput kan het regenwater hergebruikt worden in het toilet, de tuin...
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Zorgen dat ik het water van het dak kan opvangen in mijn vijver.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Capaciteit regenwaterput verhogen
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Gebruik houthaksel als bodembedekker
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Kwalitatieve inrichting van zone non-aeficandi.
Op private terreinen wordt er vaak geen aandacht gegeven aan de inrichting van de zone non-aeficandi. De eigenaar kan misschien nadenken over aanplantingen die uitermate geschikt zijn in deze zone. De gemeente kan dit eventueel ook stimuleren/verplichten.
Veerle B.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Vergroenen
Een burger kan meer groen (bomen, struiken, houtkanten) en minder verhardingen voorzien. Dit zorgt voor een specifiek microklimaat met schaduw in de zomer (onder de bomen), goede waterinfiltratie onder de struiken. Het liefst met streekeigen beplanting en met de plant waar die hoort (bv. schaduwplant op de weinig bezonnen plekken).
Patrick S.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Verplichte ontkoppeling van het regenwater bij bestaande woningen.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Hemelwater en afvalwater scheiden
Is beter voor mij en de natuur.
Input stuurgroep |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Eigen tuin duurzaam en ecologisch inrichten met minimale verharding
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Groen dak
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Eigen regenwaterput
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 34 bijdragen