Wateroverlast of droogte. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Maaswater inlaten bij Lanaken; energie opwekken; droogte in Limburg bestrijden!

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Ondanks het bij vele speelt dat de klimaatverandering de reden is dat delen van Limburg en de Kempen last hebben van overschot en droogte, is er meer aan de hand. De laatste decennia is de scheepvaart in vergelijk met 1956 (18.176 schepen) gedaald tot bijna nihil. De scheepvaart bracht via het gebruik van sluizen 53 miljoen m3 water met zich mee via het kanaal Bocholt-Herentals. Deze hoeveelheid water werd via de vele aftappunten aan het kanaal extra ingelaten in de droge gebieden en gebruikt voor de vele vloeiweiden en het op peil houden van de vele beken. Idee: Ga in overleg met beheer van de Maas en maak gebruik van hoog peil om meer water in het kanaal in te laten. De aftappunten in het kanaal kunnen het water laten infiltreren in het gebied. De doorlatendheid van de Kempen zorgt dat de grondwaterstand op peil blijft. Het inlaten van meer water biedt ook de mogelijkheid voor energieopwekking d.m.v. een waterkrachtcentrale bij Briegden en/of Lanaken. Initiatief natuurlijk water