Wateroverlast of droogte. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Wateraudits voor gebouwen en gronden.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Aan de hand van deze audits kunnen er aanbevelingen gegeven worden naar waterbesparende maatregelen. Uitvoeren van een omgekeerde watertoets? Hoeveer water genereert mijn gebouw? Bedrijven en grote gebouwen kunnen dit bijvoorbeeld laten uitvoeren.