Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Realiseren van bijkomende buffercapaciteit binnen wachtbekken Dommel

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Uitvoeringsproject(en) mits positieve evaluatie van het doorgerekende modelscenario: uitgravingen binnen bestaand wachtbekken Dommel.