Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Optimaliseren overstromingsgebied bij hermeandering Peer.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Het overstromingsgebied voorzien bij de hermeandering van de Dommer te Peer werkt niet optimaal. Dit door de kruising met de Klein Beek. Bij hevige regenval kan het water namelijk te vlot naar de Klein Beek stromen. Kan de kruising met de Klein Beek opgehoogd worden?