Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Sluizen plaatsen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Sluizen plaatsen in de Dommel, dan blijft het water ter plaatse, dus goed voor de bezinking van het grondwater. Het water laten stijgen met ongeveer 30 cm. Aan de openbare wateren geen water meer aftappen, want als iedere landbouwer water trekt, zal het waterpeil snel op nul staan en er is al zo weinig water, zeker bij droogte.