Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Aanduiden van 'waterwijken'.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Vanuit de gemeente kan men een wijk onder de loep nemen wat betreft omgaan met water. Deze waterwijk kan dienen als pilootproject waarbij buurtwerking en initiatieven vanuit het gemeentebestuur samen gaan. Deze wijk kan daarna als inspiratie dienen voor andere projecten of wijken.