Wateroverlast of droogte. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Buurtwerking gericht op water.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Gezamenlijke projecten om plaats te geven voor water. (herinrichting van pleintjes, gezamenlijke vergroeningen van voortuintjes, bermen,...)