Hermeandering Dommel

De heraanleg van de Dommel en de Kleinbeek in het natuurgebied Mullemer Bemden betekent een grote vooruitgang voor de fauna en flora in dit gebied. De Dommel krijgt haar natuurlijk uitzicht terug waardoor de structuur van het water zal verbeteren.  Enkele vismigratieknelpunten worden opgelost en er hierdoor komt er meer ‘leven’  in en langs de Dommel. Bovendien wordt het voor de wandelaar ook aangenamer gemaakt door de aanleg van nieuwe wandel- en vlonderpaden.