home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Persconferentie participatie-project riviercontract Dommel

Op donderdag 23 januari 2020 ondertekent de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) namens de Vlaamse Overheid samen met de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt; Watering De Dommelvallei; Provincie Limburg; Vlaamse Landmaatschappij (VLM); Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); departement Omgeving; departement Landbouw en Visserij; en Bekkenbestuur Maasbekken een charter waarmee ze zich engageren om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het risico op wateroverlast en droogte verminderen in het stroomgebied van de Dommel.

Met de ondertekening van het charter wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om het risico op wateroverlast en droogte in het stroomgebied van de Dommel te verminderen. Zo kunnen alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen, … zich samen met de verschillende overheden buigen over mogelijke maatregelen en oplossingen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Dommel.

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor de Vlaamse Overheid ondertekenen naast de VMM ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij en Bekkenbestuur Maasbekken.

Programma

13.45u: Onthaal

14.00u: Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde provincie Limburg
              Toelichting Bernard De Potter, administrateur-generaal VMM
              Lancering online participatieplatform en test

Aansluitend: Ondertekening charter door de projectpartners:
Gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt;
Watering De Dommelvallei, Provincie Limburg;
Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij;
Agentschap voor Natuur en Bos, departement Omgeving;
departement Landbouw en Visserij, Bekkenbestuur Maasbekken.

15.00u: Netwerkmoment bij drankje

Tijdens de receptie kunnen de deelnemers ook zelf het online platform uittesten.

Locatie

Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Pelt

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? communicatie@vmm.be

Deel op facebook
Deel op twitter