home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Overstortproblematiek Dommel

Bij een gemengd rioleringsstelsel komen regenwater en afvalwater samen in dezelfde leiding terecht. Bij regenval beveiligen overstorten de rioleringen dan tegen overdruk. Op dat moment komt het (verdunde) afvalwater in onze waterlopen terecht. Dit leidt niet alleen tot hogere waterpeilen maar kan ook leiden tot bijvoorbeeld zuurstofloze omstandigheden die schadelijk zijn voor onze dieren in de rivier. Zeker in een zomerperiode kan het biologische effect van overstorten zeer nefast zijn. Slimme oplossingen bestaan erin om regenwater uit de riolering te houden door afkoppelingen van (on)verharde oppervlakte van de riolering, opvang en hergebruik via regenwaterputten, ontharden en inzetten op infiltratie…. Het zijn maatregelen die bovendien de waterschaarste tegengaan, op verschillende schalen kunnen uitgerold worden en ook relevant blijven bij gescheiden rioleringsstelsels.

Deel op facebook
Deel op twitter