home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Hoe komt het dat bomen in de waterloop staan?

Normaal gezien staan er geen bomen in een waterloop. Soms planten we langs grachten/waterlopen (waterminnende) bomen omdat die met hun wortels de oevers beter vasthouden en zo de waterafvoerende functie van de gracht behouden. Af en toe verschijnen er bijvoorbeeld na een hevige regenbui wel spontaan bomen in waterlopen die dan verwijderd worden zodat de doorstroming gegarandeerd blijft.

Als je zelf bomen of andere constructies in de waterlopen vaststelt die hinderlijk zijn voor de afvoer van water, dan vragen we dit te melden aan de waterbeheerder of de technische dienst van de gemeente. Als de invloed groot is, zorgen zij voor de verwijdering van de hindernis.

Deel op facebook
Deel op twitter