home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Project Zavelstraat (Pelt)

Er wordt bewust en weloverwogen voor de aanleg van groene bermen gekozen in plaats van stoepen. Ze zijn belangrijk voor de afvoer van regenwater en het voorkomen van wateroverlast. Stoepen maken tot 25% uit van de verharde oppervlakte van een weg. Zonder stoepen gaat er dus 25% van het water niet naar de riolering maar rechtstreeks de bodem in. Met veel minder kans op overstroming en wateroverlast als resultaat.